SENS vinner offentlig upphandling till ett värde av drygt 1,5 MSEK för Uppsalahem

Report this content

Wessman Drilling Solution, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Uppsalahem.

I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 100 kW värmeeffekt i kombination med 10 stycken 315 meter djupa energibrunnar. Anläggningen skall förse totalt 105 bostäder med värme och varmvatten.

- Det är riktigt kul att vår nya försäljningsstrategi nu börjar ge utdelning på riktigt, säger Göran Beronius, VD i en kommentar.

För vidare frågor vänligen kontakta VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se,
telefon 0708 980831 

Om Uppsalahem:

Uppsalahem är Uppsalas marknadsledande bostadsbolag. Uppsalahem ska bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostadsfastigheter som erbjuder boende i olika faser i livet. Det innebär att Uppsalahem arbetar på flera olika nivåer för att skapa och bibehålla trivsamma och trygga bostadsområden.


Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar