Styrelsen har på basis av ett bemyndigande beslutat att av administrativa skäl skjuta på avstämningsdagen från den 24/4 2018 till den 2/5 2018

IQS Energi Komforts styrelse har på basis av ett bemyndigande beslutat att av administrativa skäl skjuta på avstämningsdagen från den 24/4 2018 till den 2/5 2018 i den beslutade företrädesemissionen.

Styrelsen

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Prenumerera