Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport Q1 2019, 1 jan – 31 mars

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s delårsrapport för kvartal 1 år 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se.

Sammandrag av koncernens resultatutveckling, Mkr Kv 1, 2019 Kv 1, 2018 Helår, 2018
Intäkter 25,1 10,9 42,4
Rörelseresultat (EBIT) -8,9 0,2 -22,7
Periodens resultat per aktie, kr -0,81 0,01 -3,28

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • SENS inleder samarbete med Vattenfall AB
  • SENS driftsätter ett större ”färdig värme” projekt i Branäs
  • Dotterbolaget Wessman drilling solution erhöll stort prestigefyllt uppdrag om ca 5 miljoner kronor mitt i centrala Stockholm
  • SENS har under perioden erhållit lån från MLT, bolagets huvudägare, om totalt 13,5 MSEK

Händelser efter Rapportperioden

  • Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot.
  • Dotterbolaget Wessman drilling solution erhöll stort borruppdrag om 6,3 miljoner kronor åt Energy Machines
  • SENS har, under april månad, erhållit ett lån från MLT, bolagets huvudägare, om 4 MSEK

För vidare information vänligen kontakta:

Göran Beronius, VD SENS, 0708980831, goran.beronius@sens.se

Sverker Littorin, Styrelseledamot och IR Rådgivare SENS, 0708755309, sverker.littorin@momentor.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar