Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) bygger ett nydanande energisystem för Husab Byggnads AB.

Report this content

SENS har fått förtroendet att bygga ett helt nydanande energisystem för Husab Byggnads AB. Projektet i omfattar 308 lägenheter i fyra huskroppar med en total yta om 35 400 kvm, och den totala entreprenaden är på ca 9 miljoner. SENS kommer att leverera en lösning baserad på både frånluft och fjärrvärme. Systemet är baserat på en kombination av SENS tekniklösningar, och frånluftslösningar från Högfors GST.

Den totala energibesparingen kommer uppgå till 1 550 MWh, och projektet kommer leda till ett förstärkt driftnetto för Husabs uppdragsgivare. Projektet innebär även att dyra eluppgraderingar kan undvikas, och att betydande miljövinster kan uppnås.

Det är ett mycket intressant samarbete som SENS i och med detta projekt inlett med Högfors GST. Projektet är av just den innovativa och utvecklande karaktär som kännetecknar SENS lösningar.

”Vi är mycket glada att vi fått förtroendet av Husab att genomföra det nya energisystemet. Det kommer att ge vår kund inte bara ett robust och framtidssäkrat system, utan även ett bättre driftnetto och en minskad miljöpåverkan. Det är dessutom otroligt roligt att vi får chansen att kombinera vår och GST Högfors lösning för bästa möjliga miljöprestanda.” säger SENS VD Göran Beronius.

För frågor kontakta;

Göran Beronius VD SENS; 0708 980 831

Calle Wellenius, vVD SENS 0704 18 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar