Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

Report this content

Noteras bör:

Revisorn påpekar att uppgifter som finns i förvaltningsberättelsen bör beaktas gällande fortsatt finansiering av bolaget för 2020

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Tillförordnad VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar