Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 1 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

Report this content
 • Nettoomsättning minskade till 20,7 (22,6)

 • Rörelseresultat uppgick till -7,4 (-8,9)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -8,6 (-9,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,71 (-0,81)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • SENS har tecknat avtal med Utvide Fastigheter om färdig-värmeleverans till ett fastighetsbestånd i Högsjö
 • SENS är sedan 2020-02-14 omnoterade hos Nordic SME (NGM)
 • SENS har avyttrar tillgångarna bestående av en bergvärmeanläggning i BRF Willys Park

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

 • Tecknat avtal med AMF fastigheter om energiborrning i Stockholms innerstad
 • Tecknat avtal med Fortum Oslo varme om förundersökning av högtemperaturlager utanför Oslo
 • Tidigare v.VD Calle Wellenius utsedd till ny VD för koncernen
 • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar