Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

Report this content
  • Nettoomsättning minskade till 18,3 (26,5)
  • Rörelseresultat uppgick till -8,2 (-8,6)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,5 (-9,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,79)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Tecknat avtal med Uppsalahem om värmeåtervinning i kvarteret Blodstenen
  • Tecknat avtal med AMF fastigheter om energiborrning i Stockholms innerstad
  • Tecknat avtal med Fortum Oslo varme om förundersökning av högtemperaturlager utanför Oslo
  • Tidigare v.VD Calle Wellenius utsedd till ny VD för koncernen
  • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

  • Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till MLT Corporate Finance AB

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar