Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 4 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

Report this content

1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 97,2 MSEK (41,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -33,5 MSEK (-22,7)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -37,5 MSEK (-24,5)
 • Resultat efter skatt uppgick för perioden till -37,0 MSEK (-29,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,06 SEK (-3,28)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 22,5 MSEK (15,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,5 MSEK (-11,2)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -11,6 MSEK (-11,7)
 • Resultat efter skatt uppgick för perioden till -11,1 MSEK (-16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,92 SEK (-1,47)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avyttring av SENS privatkundsdel (Energikomfort)
 • Integrering och samordning av verksamheter
 • Ökad orderstock
 • SENS har under perioden erhållit lån från MLT, bolagets huvudägare, om totalt 5,5 MSEK.

Händelser efter Rapportperioden

 • SENS har efter årsskiftet erhållit lån från MLT, bolagets huvudägare, om totalt 3,5 MSEK
 • SENS är sedan 2020-02-14 är omnoterade hos Nordic SME (NGM)

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Tillförordnad VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Prenumerera

Dokument & länkar