VD köper aktier i SENS

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets VD Lise Toll har köpt 707 356 aktier i Bolaget. Aktierna har köpts i den löpande handeln.

Lise Toll köpte aktier den 6 och 7 oktober 2021 och totalt förvärvades 707 356 aktier till en snittkurs på 0,42 kronor per aktie, en affär på cirka 300 000 kronor.

”Jag har stor tilltro till SENS och har ett långsiktigt engagemang i Bolaget och vår nya inriktning mot att bli en internationell utvecklare av storskalig energilagring. Energidebatten börjar sakta skifta fokus från enbart ledordet förnybart till att även ha mer fokus på energilagring. Vi befinner oss rätt i tiden och lagring är en förutsättning för att världen ska klara av att bli 100% förnybar.”

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 Oktober 2021 16.55. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera