Sustainion Group AB: Flaggningsmeddelande i Sustainion Group AB

Report this content

De tidigare kommunicerade apportemissionerna avseende förvärven av EHC Intressenter AB och Enviroclean Sweden AB enligt pressmeddelande 2021-02-12 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i Sustainion Group

Genom apportemissionerna tillförs AB Krösamaja, ägt till 50% av styrelseordförande Magnus Greko, 27 912 926 st aktier. AB Krösamaja var tidigare ej ägare i Bolaget . Efter apportemissionerna kommer därför AB Krösamajas totala innehav i Sustainion att uppgå till 27 912 926 st aktier vilket motsvarar 23,08 % av såväl aktier som röster i Sustainion.

Genom apportemissionerna tillförs Jovitech Invest AB, ägt till 50% av styrelseledamot Carl Schneider, 20 537 391 st aktier. Jovitech Invest AB ägde tidigare 4 166 361 st aktier i Bolaget. Efter apportemissionerna kommer därför Jovitech Invest AB:s totala innehav i Sustainion att uppgå till 24 703 752 st aktier vilket motsvarar 20,42 % av såväl aktier som röster i Sustainion.

Genom apportemissionerna tillförs Fore C Investment Holding AB, ägt av styrelseledamot Göran Nordlund,               20 538 760 st aktier. Fore C Investment Holding AB ägde tidigare 1 797 373 st aktier i Bolaget. Efter apportemissionerna kommer därför Fore C Investment Holding AB:s totala innehav i Sustainion att uppgå till    22 336 133 st aktier vilket motsvarar 18,47 % av såväl aktier som röster i Sustainion.

Genom apportemissionerna tillförs P&P Utveckling AB, ägt till 50% av styrelseledamot Henrik Pålsson, 20 538 760 st aktier. P&P Utveckling AB AB ägde tidigare 401 335 st aktier i Bolaget. Efter apportemissionerna kommer därför P&P Utveckling AB:s totala innehav i Sustainion att uppgå till 20 940 095 st aktier vilket motsvarar 17,31 % av såväl aktier som röster i Sustainion.

Apportemissionerna innebär inte att någon eller några andra aktieägare över- eller underskrider gränsvärdena. 

För ytterligare information:

Brodde Wetter

Koncernchef

Sustainion Group AB

070-799 78 72

brodde.wetter@sustainion.se

Magnus Greko

Styrelseordförande

Sustainion Group AB

070-558 45 91

magnus.greko@opus.se

Kort om Sustainion Group (f.d. Vindico Group):
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Prenumerera

Dokument & länkar