Sustainion Group emitterar aktier till säljare av Leading Light

Report this content

Styrelsen i Sustainion har beslutat att emittera 992 797 aktier i en riktad kvittningsemission till säljare av Leading Light

Sustainion Group AB förvärvade den 23 maj, genom dotterbolaget EWF Eco AB, 98,44 procent av aktierna i belysningsföretaget Leading Light AB. Förvärvet gjordes medels två reverser om totalt 6 890 764 kr varpå den första om 3 937 580 kr ska betalas som en kombination av kontant betalning och aktier från en riktad nyemission i Sustainion baserat på säljarnas val. Styrelsen har därefter beslutat att, enligt säljarnas önskemål och årsstämmans bemyndigande, emittera 992 797 aktier i en kvittningsemission till kursen 1,15 kr per aktie motsvarande 1 141 722 kr av fordran (avrundat till hela aktier). Resterande fordran om 2 795 858 kronor betalas kontant.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp,

samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se