Vindico Group: Stämmohandlingar till Extra Bolagsstämman 2021-02-12

Report this content

Stämmohandlingar inklusive bland annat fullständiga beslutsunderlag och finansiell information finns idag tillgängliga på bolagets hemsida www.vindicogroup.se

Följande handlingar finns tillgängliga:

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-11 på Extra Bolagsstämma 2021-02-12 (i tidigare publicerad kallelse stod felaktigt att förslagen skulle gälla punkterna 12-14)

Årsredovisning EHC Teknik AB 2020

Årsredovisning Stenhöj Sverige AB 2020

Styrelsens redogörelser enligt 13-6 och 13-7 Aktiebolagslagen

Revisorsyttranden avseende apportegendom EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB samt

väsentliga händelser Vindico

Preliminär årsredovisning EHC Intressenter AB 2020

Bolagsbeskrivning för Sustainion Group

Bland valpunkterna har valet av styrelseledamot Ewa Linsäter tillkommit, vilket informerats om i tidigare pressmeddelande.

Carl Schneider
Styrelseordförande

Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
070-510 90 01

martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Prenumerera

Dokument & länkar