Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order

Report this content

Vindico fortsätter sin satsning på säkerhetsprodukter mot konsumentmarknaden

Vindico Technology AB, dotterbolag till Vindico Group AB (publ), har nu skrivit ett leverantörsavtal med Electra Sweden AB, dotterbolag till Electra Gruppen AB (publ), om att leverera säkerhetsprodukter till Electras kunder, vilka är några av de ledande fackhandelskedjorna i Sverige. En första order har erhållits.

”Vi bedömer att det finns en stor tillväxtpotential för våra nya säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden. För att nå detta för oss delvis nya marknadssegment gäller det att ha ett klart budskap och produkter som passar alla. Avtalet med Electra Sweden AB ger oss chansen att nå ut bredare på konsumentmarknaden.” säger Carl Schneider, VD på Vindico Group.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Andreas Holmström
Försäljningschef
Vindico Technology AB
070-714 78 08
andreas.holmström@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Prenumerera

Dokument & länkar