Låg förekomst av salmonella hos djur, men ökad andel rapporterade salmonellapositiva livsmedelsprov

Låg förekomst av salmonella hos djur, men ökad andel rapporterade salmonellapositiva livsmedelsprov Den svenska zoonosrapporten för 2001 är nu klar. Zoonosrapportering enligt EU's regelverk har pågått sedan 1997. Den årliga rapporten innehåller uppgifter rörande förekomst och övervakning av 11 olika zoonotiska smittämnen (dvs bakterier, virus och parasiter som kan överföras mellan djur och människor) hos foder, djur, livsmedel och människa. Zoonoscenter vid SVA sammanställer rapporten i samarbete med Smittskyddsinstitutet, Jordbruksverket och Livsmedelverket. I rapporten framgår att Sverige har ett mycket gott läge när det gäller förekomst av Salmonella och andra zoonotiska smittämnen hos djur. Förekomsten av antibiotikaresistenta salmonellastammar hos djur är mycket låg. För 2001 har rapporterats en ökad andel salmonellapositiva livsmedelsprov, 0,46 % av 11.641 undersökta prov jämfört med år 2000 då mindre än 0,1% var positiva av 9539 prov. Antalet salmonellainfektioner hos människor ligger på samma nivå som tidigare år där den absoluta majoriteten av fallen är smittade utomlands. Antalet campylobacterfall hos människa fortsätter att öka, där även de inhemska fallen har ökat under de två senaste åren. SJV, SVA och näringen har tillsatt ett kontrollprogram för campylobacter. - Den ökning som rapporteras av andelen salmonellapositiva livsmedelsprov är allvarlig och vi måste följa utvecklingen noggrant säger Elisabet Lindal, veterinär vid zoonoscenter. Tyvärr har knappt hälften av landets kommuner rapporterat in resultat vilket försvårar jämförelsen år från år. Vi vet inte heller hur många av livsmedlen som är inhemska respektive importerade. I vår svenska djurproduktion är dock förekomsten av salmonellasmitta mindre än 0,1 %. Under 2001 har 300 rävar undersökts avseende rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Ingen av de undersökta rävarna var infekterad. Parasiten finns för närvarande inte i Sverige men har påvisats i Danmark. Samtliga rapporterade fall hos människa (8 fall 2001) var smittade utomlands. Echinococcus multilocularis är en allvarlig zoonos och Sverige är oroade över riskerna att få in sjukdomen i landet. Den fullständiga rapporten "Trends and sources of zoonotic infections recorded in Sweden during 2001" är på engelska och finns tillgänglig på www.sva.se. Kontaktpersoner Zoonoscenter, SVA, Elisabet Lindal eller Sofia Boqvist tel 018 - 67 40 00 Smittskyddsinstitutet, Yvonne Andersson tel 08 - 547 23 68 Livsmedelsverket, Lars Plym Forshell tel 0511 - 67 280 Jordbruksverket, Robert ter Horst tel 070-32 69 372 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 75189 Uppsala Tel 018-67 40 00 Fax 018-30 91 62 e-mail: sva@sva.se tisdag 2 juli 2002 - Sidan 1/1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar