Sveafastigheter har utsetts till ankarbyggherre för att utveckla hållbara bostäder i Uppsala

Report this content

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i Uppsala har beslutat att tilldela Sveafastigheter Bostad AB rollen som ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre och ge Sveafastigheter markanvisningsavtal för 7000 kvm bruttoarea. 

- När Uppsala växer ska vi bygga smart med bostäder till rimliga priser. Det kräver att vi samarbetar med företag som arbetar innovativt med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och för att sänka bostadshyrorna, säger Erik Pelling (S), ordförande i Mark- och exploateringsutskottet och kommunstyrelsens ordförande. 

Uppsala kommun har genomfört en urvalsprocess för ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre. Byggaktörerna har utvärderats utifrån deras kunskap och erfarenhet av detaljplaneprocesser, hållbarhetsaspekter samt deras förmåga att skapa prisrimliga bostäder för en bred målgrupp. Ankarbyggherrens roll är att bevaka genomförandefrågor och bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen. Beslutet innebär att Uppsala kommun och Sveafastigheter kommer samarbeta kring kvalitetssäkring av hela detaljplanen för etapp tre av Östra Sala backe. Målsättningen är att samarbetet ska bidra till hållbara bostäder utifrån såväl ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv samt uppnå en effektiv byggprocess för alla byggaktörer som slutligen får markanvisning inom etappen.

- Vi är väldigt glada över förtroendet att få verka som ankarbyggherre i etapp tre i Östra Sala Backe.I en marknad där allt fler står utanför ordinarie bostadsmarknad vill vi inspirera fler att bygga prisvärda och hållbara bostäder, utan att ge avkall på gestaltning eller kvalitet säger Lars Gärde, grundare och vice VD på Sveafastigheter Bostad.

Sveafastigheter har nyligen färdigställt 51 lägenheter vid Tryffelvägen i Uppsala och har sedan tidigare markanvisning för 58 hyreslägenheter i kvarteret Svanen och ett kollektivhus om 75 lägenheter i Rosendal, 100 lägenheter i Rosendal och Cykelkungen, ett unikt cykelboende i Östra Sala backe.    

Läs mer hos Uppsala kommun

lars.garde@sveafastigheter.se

070-3337182

Sveafastigheter är en ledande utvecklare av hållbara hyresbostäder, bostadsrätter och vårdboende i Mälardalsregionen, södra Sverige, Kalmar och Växjö. Sveafastigheters kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt proaktiv och drivande partner.  

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveafastigheter är en ledande utvecklare av hållbara hyresbostäder, bostadsrätter och vårdboende i Sverige. Sveafastigheters kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare,en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt proaktiv och drivande partner.
Twittra det här

Citat

När Uppsala växer ska vi bygga smart med bostäder till rimliga priser. Det kräver att vi samarbetar med företag som arbetar innovativt med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och för att sänka bostadshyrorna.
Erik Pelling (S), ordförande i Mark- och exploateringsutskottet och kommunstyrelsens ordförande.