Sveafastigheter och En Frisk Generation möjliggör mer rörelseglädje, granngemenskap och lokala nätverk

Report this content

Vi tror på kraften i lokalt engagemang. För att förenkla möjligheterna till lokala nätverk, granngemenskap och samtidigt uppmuntra fysisk aktivitet startar Sveafastigheter och En Frisk Generation öppna rörelseaktiviteter för barn och föräldrar i Hagsätra i Stockholm. Aktiviteterna sker i samarbete med lokala aktörer.

Sveafastigheters verksamhet sträcker sig längre än fyra väggar och ett tak. Förutom att utveckla och bygga bostäder med ett starkt ekologiskt hållbarhetsfokus arbetar Sveafastigheter för att människor ska trivas både i och omkring sin bostad samt arbetar för att bidra till ett socialt hållbart samhälle.  

En Frisk Generation

En viktig del för att skapa trivsel och trygghet är att känna sina grannar och lokala aktörer. Om några år tar Sveafastigheter första spadtaget för bostäder och gemensamma lokaler i Hagsätra, men redan nu inleds samarbete med En Frisk Generation, där barn och vuxna i Hagsätra bjuds in till idrott och lek två gånger i veckan i samarbete med lokala aktörer. 

- Vi på Sveafastigheter vill vara en del av, och bidra till, en positiv utveckling i de områden vi finns i. Vi gör det i dialog och samarbete med de som bor och verkar i områdena. Förutom att rörelse är positivt för hälsan är initiativet i Hagsätra ett sätt att skapa en starkare granngemenskap och knyta nya kontakter mellan kvarteren, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

En Frisk Generation

Med start den 15 september kommer det i Hagsätra finnas olika idrotter och lekar att delta i två gånger i veckan kommande halvår. Genom att erbjuda barn och vuxna kostnadsfria öppna hälsofrämjande aktiviteter vill Sveafastigheter och En Frisk Generation bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta granngemenskapen och bredda nätverk, tryggare bostadsområden och en fritid som uppmuntrar till rörelse. 

- Vi vet att när vi gör aktiviteter ihop får det positiva effekter på flera områden och det främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Särskilt viktigt är det att få igång den fysiska aktiviteten efter ett år då stillasittandet har ökat för många, säger Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare, En Frisk Generation.  

Genom programmet ska lokala nätverk skapas som möjliggör för fler vuxna och lokala aktörer att engagera sig i området och områdets unga, och på så sätt skapa en ökad gemenskap och trygghet. Förutom att skapa granngemenskap och rörelseglädje är det ett förebyggande arbete för att minska hälsoklyftorna i samhället och skapa samma förutsättningar för alla barn som växer upp. 

 

Mer information och samarbeten:

En Frisk Generation är en ideell organisation som arbetar med att främja en mer jämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap där alla kan vara med. 

Kontakta oss gärna för samarbete och mer information om de öppna aktiviteterna i Hagsätra.  

janna@enfriskgeneration.se 
070-854 35 88 

liza@enfriskgeneration.se 
073-078 44 35 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar platsspecifika bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

För att förenkla möjligheterna till lokala nätverk, granngemenskap och samtidigt uppmuntra fysisk aktivitet startar Sveafastigheter och En Frisk Generation öppna rörelseaktiviteter för barn och föräldrar i Hagsätra i Stockholm. Aktiviteterna sker i samarbete med lokala aktörer.
Twittra det här

Citat

Vi på Sveafastigheter vill vara en del av, och bidra till, en positiv utveckling i de områden vi finns i. Vi gör det i dialog och samarbete med de som bor och verkar i områdena. Förutom att rörelse är positivt för hälsan är initiativet i Hagsätra ett sätt att skapa en starkare granngemenskap och knyta nya kontakter mellan kvarteren
Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter