Sveafastigheter vinner Uppsala Arkitekturpris

Report this content

“En fest för ögat” står det i motiveringen till att Sveafastigheters Tryffeln vinner Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021. Tryffeln består av två trivsamma hyresrättshus i villaområdet Norby, strax utanför Uppsala. Tryffeln har byggts med omsorg om detaljer och har stora sociala och gröna ytor. En helhet som harmonierar väl med befintliga bostäder. 

Tryffelns 71 hyreslägenheter är fördelade i två huskroppar om tre våningar. Husen är en inspiration för att bygga blandade bostadsområden, så det finns bostäder efter olika behov och för olika delar av livet.

 
  Sveafastigheter Tryffeln

Tryffeln, Norby, Uppsala

- Vi är glada och hedrade att få ta emot Uppsala arkitekturpris. Ett bevis för att vi utvecklar och bygger bostäder som uppskattas och efterfrågas. Trivsamma bostäder, gröna ytor och gemenskap har varit ledord för oss på Tryffelvägen, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.

Lägenheterna har stora balkonger och uteplatser med västligt läge för att fånga eftermiddags- och kvällssolen. På gården mellan husen finns planteringslådor, lekplats och sittgrupper. Garage och cykelparkering är placerade under husen så att marknivån kan användas till inbjudande grönytor. 

Sveafastigheter Tryffeln

Tryffeln, Norby, Uppsala

- Det är nu andra året som vi delar ut arkitekturpriset och vi i juryn är stolta över att ta del av så många intressanta förslag. Extra roligt och inspirerande med årets vinnare är det spännande mötet mellan de nya bostäderna och det äldre villakvarteret i Norby. Vi hoppas att priset ska sporra arkitekter och byggherrar till att bidra till ännu mer god arkitektur som Uppsalaborna får glädje av i sin vardag, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och medlem i juryn.  

Prisceremoni Tryffeln 26 aug 2021

Bild från prisceremonin 26 augusti. Viktor Mandel, Örjan Wikforss, Fredrik Ahlstedt, Erik Pelling och Claes Larsson

Norby präglas av sin närhet till naturen med promenadstråk och motionsmöjligheter. I närheten finns förskolor, skolor, service i form av mataffär, pizzeria och bageri. Från Tryffelvägen är det 5 km till centrala Uppsala, som med fördel tas med cykel eller kollektivtrafik.  

- Vi utvärderar och utvecklar oss hela tiden för att använda de främsta hållbarhetslösningarna i våra projekt, och för att människor ska trivas och må bra. Att vi tilldelas Uppsala kommuns Arkitekturpris är ett kvitto på att vi gör rätt och sporrar oss att fortsätta ligga i framkant, säger Patrik Schön, projektchef Tryffelvägen, Sveafastigheter 

 

Juryns motivering 

De nya bostäderna på Tryffelvägen är skickligt infogade i den befintliga villabebyggelsen. I mänsklig skala och med omsorg i alla detaljer bildar de en vacker helhet. De nya flerfamiljshusen samspelar med villorna och ger en variation i upplåtelseformer. Husen har varsamt anpassats till terrängen och de uppväxta träden istället för tvärtom.  

Huskropparna är uppdelade och varierade och ger på så sätt intryck av flera sammanbyggda mindre hus. Gårdsmiljön är väl utformad för samvaro och lek. De mycket fint studerade lägenheterna med siktlinjer och fönster i flera väderstreck samspelar med utemiljön. Fönsterpartierna kopplar samman inne- och utemiljön och bidrar till att skapa en trygg miljö både på gården och på gång- och cykelbanan utmed husfasaderna. Stora balkonger och uteplatser ger villakvaliteter i lägenheterna. 

Till den goda arkitekturen hör också fasaderna med varierad fönstersättning och materialbehandling. Det ger liv och rörelse och är en fest för ögat. De nya husen på Tryffelvägen är en samtida boplats som inspirerar till den ansvarsfulla uppgiften att bygga nytt i gamla villaområden samt agerar som förebild för nya projekt. 

 

Fakta om projektet

Antal lägenheter: 71 

Antal huskroppar: 2 

Antal rum: 1-4 

Uthyrbar area: 4 800m2 

Snittstorlek lägenhet: 65 kvm 

Inflytt: 2019 

Byggherre: Sveafastigheter 

Arkitekt: Kirsh + Dereka 

Totalentreprenad: H2 Entreprenad 

För mer information:
Moa Andersson, Kommunikationschef, Sveafastigheter
070 218 91 07, 
moa.andersson@sveafastigheter.se

Patrik Schön, projektchef Tryffeln, Sveafastigheter
070 333 42 30, 
patrik.schon@sveafastigheter.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar bostäder med starkt hållbarhetsfokus och har egen långsiktig förvaltning. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, som certifierats som Miljöbyggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik, gemensamhets- och kollektivlösningar. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveafastigheters Tryffeln vinner Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021
Twittra det här

Citat

Vi är glada och hedrade att få ta emot Uppsala arkitekturpris. Ett bevis för att vi utvecklar och bygger bostäder som uppskattas och efterfrågas. Trivsamma bostäder, gröna ytor och gemenskap har varit ledord för oss på Tryffelvägen
Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter