Order på drygt 100 miljoner kronor till Svedala - starkare efterfrågan inom bulk

Order på drygt 100 miljoner kronor till Svedala - starkare efterfrågan inom bulk Svedala har tagit en order på cirka 100 miljoner kronor avseende modernisering och uppgradering av en befintlig terminal för hantering av kol. Kunden är Florida Power Corporation i Florida, USA. Anläggningen kommer att tas i drift under tredje kvartalet 2001. Förutom utrustning för ett nytt omlastningssystem innefattar ordern delar och service. Svedala Bulk, Pittsburgh, kommer att ha det totala ansvaret för projektet. Svedala Bulk utvecklar och designar kompletta anläggningar för hantering och transport av bulkmaterial i terminaler och depåer både i hamnanläggningar och i gruvor. "Nyinvesteringar och uppgraderingar inom segment bulkhantering har legat på en relativt låg nivå under de senaste åren. Vi har emellertid under den senaste tiden sett ett ökat intresse främst från de stora terminalanläggningarna i USA och Sydamerika för såväl ny utrustning som modernisering av befintliga anläggningar. Med Svedalas starka produktsortiment och koncept för eftermarknaden står vi väl rustade för att möta den ökande efterfrågan på området. Inte minst efter vårt senaste förvärv i England av Strachan & Henshaw Bulkdivision". Säger Sven Ek, Executive Vice President på Svedala Industri AB. Malmö den 9 juni 2000 Informationsavdelningen För ytterligare information kontakta: Informationschef Ulla Frithiof på telefon 040-24 58 47. Detta är Svedala Svedala är världsledande leverantör av utrustning, service och delar till såväl anläggningsindustrin som den mineralbearbetande industrin. Svedalas försäljning sker dels via den egna Svedala Hus organisationen, som består av över 200 sälj- och serviceenheter i ett femtiotal länder, dels via ett väl utbyggt nät av återförsäljare och distributörer över hela världen. Koncernens kompletta sortiment av utrustning för utvinning och hantering av mineraler innebär att Svedala kan erbjuda kunderna kompletta helhetslösningar för effektivare och säkrare processer. Svedala har dessutom marknadens mest utbyggda sortiment för service, slit- och reservdelar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar