Svedala förvärvar och stärker positionerna inom bulkhantering

Svedala förvärvar och stärker positionerna inom bulkhantering Svedala har förvärvat Strachan & Henshaw´s division för materialhanterings-utrustning. Strachan & Henshaw är ett dotterbolag till Weir Group. Den förvärvade verksamheten är baserad i Storbritannien och har 45 anställda samt en årsomsättning som motsvarar cirka 180 Mkr. Bolaget konsolideras i Svedalas räkenskaper under andra kvartalet och kommer att ingå i produktområde Bulk, som under 1999 hade en total fakturering på cirka 1 600 Mkr. Strachan & Henshaw´s verksamhet för materialhantering har en stark ställning på marknaden för dumpers samt för stackers/reclaimers. Denna utrustning används vid lastning, lossning och transport av bulkmaterial i bland annat hamnar, terminaler och gruvor. Genom förvärvet stärker Svedala sin ställning på marknaden och kompletterar det nuvarande produktprogrammet. Även geografiskt förbättras Svedalas position genom förvärvet. Som tidigare meddelats har Svedala Bulk dessutom förvärvat samtliga aktier i det tidigare delägda företaget Mukand-McNally Wellman Ltd. i Indien. Bolaget, som har en årsomsättning på drygt 30 miljoner kronor, sysselsätter cirka 40 personer. Malmö den 8 maj 2000 Informationsavdelningen För ytterligare information kontakta: Informationsavdelningen Svedala Industri AB, Telefon 040-24 58 47 (mobil 0705 24 58 47) Detta är Svedala Svedala är en världsledande leverantör av utrustning, service och delar till såväl anläggningsindustrin som den mineralbearbetande industrin. Svedalas försäljning sker dels via den egna Svedala Hus organisationen, som består av över 200 sälj- och serviceenheter i ett femtiotal länder, dels via ett väl utbyggt nät av återförsäljare och distributörer över hela världen. Koncernens kompletta sortiment av utrustning för utvinning och hantering av mineraler innebär att Svedala kan erbjuda kunderna kompletta helhetslösningar för effektivare och säkrare processer. Svedala har dessutom marknadens med utbyggda sortiment för service slit- och reservdelar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar