Analysguiden: Levererar på alla fronter - upplagt för nya förvärv

Report this content

Efter ännu ett starkt kvartal från Svedbergs justerar Analysguiden upp riktkursen för aktien till 66 kronor (60). Nya förvärv kan lyfta aktien ytterligare.

Starkt kvartal med god tillväxt och högre marginaler
Svedbergs starka utveckling fortsatte under det tredje kvartalet. Den organiska omsättningstillväxten var goda 9 procent och inklusive Cassøe-förvärvet summerade tillväxten till 25 procent. Eventuell oro kring ökade råvaru- och fraktpriser kom samtidigt på skam när prishöjningar och nylanseringar mer än kompenserade för det, vilket gav en stärkt bruttomarginal till 45,0 procent, att jämföra med 43,9 procent samma kvartal i fjol och 42,7 procent under andra kvartalet i år. På ebita-nivå stärktes marginalen till 14,8 procent (13,6).

Glödhet projektmarknad – nya förvärv i sikte
På bara ett par år har Svedbergs ebita-marginal gått från under 10 procent till en nivå precis under det finansiella målet vid 15 procent. Även om det lär finnas utrymme för ytterligare lönsamhetsförbättringar, inte minst inom Macro Design som trots en stark marginalresa ligger på knappa 12 procent, är vår bild att tillväxten blir en viktigare drivkraft framåt. Och där ser det klart positivt ut. För det första räknar ledningen med fortsatt god efterfrågan på kort sikt, inte minst drivet av den starka projektmarknaden – illustrerat av att byggstarterna i Sverige är upp hela 37 procent i årstakt. För det andra talar mycket talar för att Svedbergs förvärvsresa fortsätter framåt, givet den nya koncernstrukturen, den låga skuldsättningen samt ledningens kommunikation. Vi gör bara mindre förändringar i våra prognoser 2021–2023 efter niomånadersrapporten, framför allt har vi höjt våra lönsamhetsprognoser något för 2021–2023.

Aktien försiktigt värderad – höjer riktkurs till 66 kr
Sedan vi inledde bevakning av Svedbergs hösten 2020 har aktien stigit från 28 kronor till nuvarande dryga 60 kronor, vilket är i nivå med vår senaste riktkurs. Då grunden till den starka kursutvecklingen är en kraftig resultatökning är det svårt att argumentera för att aktien är dyr. På våra uppdaterade prognoser för 2022 handlas aktien till ev/ebita 11 respektive p/e 13. Det är fortsatt låga nivåer för ett bolag som har bra möjligheter att fortsätta leverera god vinsttillväxt. På ett år sikt höjer vi riktkursen till 66 kronor, motsvarande ~ev/ebita 12 på vår prognos för 2022. Ytterligare multipelexpansion kan samtidigt inte uteslutas då leverantörer till byggsektorn som exempelvis Balco och Lindab handlas kring ev/ebit 15–17 på konsensusprognoserna för 2022. Lägg därtill att mycket talar för nya förvärv, vilket skulle kunna lyfta kursen ytterligare.

Läs hela analysen

Prenumerera