Årsredovisning 2017

Report this content

Svedbergs årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se).

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se (mailto:info@svedbergs.se) och kommer att finnas i tryckt version den 24:e april 2018.

2018-03-27

Sofia Axelsson

VD

Informationen är sådan som Svedbergs AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 27 mars 2018, kl 14.00.

Information lämnas av VD Sofia Axelsson.

E-post: sofia.axelsson@svedbergs.se

Telefon: 0321-533000

http://svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar