Årsredovisning 2018

Svedbergs årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se).

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se (mailto:info@svedbergs.se) och kommer att finnas i tryckt version den 10:e april 2019.

2019-03-29

Per-Arne Andersson

VD

Informationen är sådan som Svedbergs AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 29 mars 2019 kl 10.00.

Information lämnas av VD Per-Arne Andersson.

E-post: per-arne.andersson@svedbergs.se

Telefon: 0321-533000

http://svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar