Delårsrapport Q1 2020

Report this content

”Första kvartalet har visat på en god omsättningsutveckling för koncernen med en tillväxt på 5 procent.

God omsättningstillväxt med ökad lönsamhet

Första kvartalet i sammandrag

Januari – mars 2020

  • Nettoomsättning 169,1 Mkr (161,1)
  • Ebita-resultat 19,1 Mkr (14,6)
  • Jämförelsestörande post avseende förvärv -2,7 Mkr (0,0)
  • Resultat före skatt 14,3 Mkr (14,0)
  • Resultat per aktie 0,53 kr (0,50)

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.30.


Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. 

Taggar:

Prenumerera