Delårsrapport Q1 januari-mars 2019

Report this content

Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design

Första kvartalet i sammandrag:                                   

januari – mars 2019                                         

  • Nettoomsättning 161,1 Mkr (168,7)
  • Ebita-resultat 14,6 Mkr (20,2)
  • Resultat före skatt 14,0 Mkr (19,3)
  • Resultat per aktie 0,50 kr (0,71)

Viktiga händelser under kvartalet

  •  Per-Arne Andersson tillträdde som ny VD och koncernchef
  •  Förstärkt försäljningsorganisation med bland annat ny försäljningschef i Svedbergs Konsument
  •  Positiv utveckling av projektförsäljningen och försäljningen i Macro Design.
  •  Genomförda prishöjningar kompenserar successivt för ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkat kvartalets lägre resultat

Händelser efter kvartalet

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen lämnades för offentliggörande 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av VD Per-Arne Andersson  på +46 321 53 30 00.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar