Delårsrapport Q3 2019

Report this content

Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år.“

God tillväxt i kvartalet

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

juli – september 2019

  • Nettoomsättning 128,5 Mkr (122,2)
  • Ebita-resultat 8,9 Mkr (7,8)
  • Resultat före skatt 7,7 Mkr (6,8)
  • Resultat per aktie 0,29 kr (0,25)

DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG

januari – september 2019

  • Nettoomsättning 448,5 Mkr (457,9)
  • Ebita-resultat 42,0 Mkr (46,1)
  • Resultat före skatt 39,2 Mkr (43,0)
  • Resultat per aktie 1,44 Mkr (1,59)

Informationen lämnades för offentliggörande 25 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av VD Per-Arne Andersson  på +46 70 638 50 12.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Taggar:

Citat

“Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år.“ ​​​​​​​
VD Per-Arne Andersson