Delårsrapport Q3 januari-september 2017

Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet

Tredje kvartalet i sammandrag

juli-september 2017

– Nettoomsättning 134,7 Mkr (95,2)

– EBITA resultat 14,5 Mkr (12,6)

– Resultat före skatt 13,2 Mkr (12,6)

– Resultat per aktie 0,49 kr (0,47)

Delårsperioden i sammandrag

januari-september 2017

– Nettoomsättning 472,1 Mkr (320,3)

– EBITA resultat 52,7 Mkr (43,1)

– Resultat före skatt 48,5 Mkr (44,2)

– Resultat per aktie 1,80 kr (1,64)

Samtliga jämförelsetal är exklusive förvärvad verksamhet i Macro

Viktiga händelser under tredje kvartalet

- Nettoomsättningen ökar med 41 procent
- Projektförsäljningen ökar i Sverige och Norge
- Organisk tillväxt med 3 procent
- EBITA-resultatet ökar med 25 procent rensat från jämförelsestörande poster
- Nytt nordiskt 3-årsavtal har tecknats med NCC
- Macro Design har utsetts till årets leverantör av Comfort kedjan

Händelser efter kvartalet

- Sofia Axelsson tillträder som ny VD och Koncernchef
- I övrigt inga väsentliga händelser

Informationen lämnades för offentliggörande 30 oktober 2017 kl. 09.00 CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av VD Sofia Axelsson på 0321-53 30 00.

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar