Delårsrapport Q3 januari-september 2021

Report this content

Fortsatt stark och lönsam tillväxt

Tredje kvartalet i sammandrag

juli–september 2021

 • Nettoomsättning 167,2 Mkr (133,4), + 25 procent
 • EBITA-resultat 24,8 Mkr (18,2), + 36 procent
 • Jämförelsestörande poster 0,6 Mkr1 (-0,4)
 • Resultat före skatt 24,0 Mkr (16,6)
 • Resultat per aktie 0,89 kr (0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,3 Mkr (20,8)

Delårsperioden i sammandrag

januari–september 2021

 • Nettoomsättning 588,1 Mkr (464,3), + 27 procent
 • EBITA-resultat 86,6 Mkr (57,8), + 50 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade resultatet med -1,8 Mkr1 (-5,6)
 • Resultat före skatt 81,0 Mkr (47,9)
 • Resultat per aktie 3,00 kr (1,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 75,0 Mkr (60,8)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Thomas Elvlin har tillträtt som VD i Svedbergs Bad och lämnar därmed Macro Design.
 • I Macro Design har Sofia Fagerberg tillträtt som VD.

Finansiella mål

De av styrelsen beslutade finansiella målen för koncernen är:

 • Genomsnittlig tillväxt på 10 procent årligen, inklusive förvärv.
 • EBITA-marginal överstigande 15 procent.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs,  Macro Design och Cassøe. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm och dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har fortsatt ökad försäljning med bibehållen stark EBITA-marginal i linje med våra finansiella mål
Per-Arne Andersson CEO