Halvårsrapport Q2 januari - juni 2020

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group

Andra kvartalet i sammandrag

april–juni 2020

  • Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2%
  • EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 2,51 Mkr (0,01)
  • Resultat före skatt 17,2 Mkr (17,7)
  • Resultat per aktie 0,64 kr (0,65)
 

Delårsperioden i sammandrag

januari–juni 2020

  • Nettoomsättning 331,0 Mkr (320,0) +3%
  • EBITA-resultat 39,7 Mkr (33,1) +20%
  • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,22 Mkr (0,02)
  • Resultat före skatt 31,4 Mkr (31,5)
  • Resultat per aktie 1,17 kr (1,15)

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Prenumerera

Dokument & länkar