Inbjudan till presentation av delårsrapport för Svedbergs Group tredje kvartalet 2021

Report this content

Invitation to presentation of Svedbergs Group 3rd quarter report 2021

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari - september 2021 den 21 oktober 2021 klockan 08:30.

Svedbergs i Dalstorp will publish their interim report for January to September 2021 the 21st of October 2021 at 08.30 CET.

Telefonkonferens klockan 11.00/ Telephone Conference at 11.00 CET

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00, Rapporten kommer att presenteras utav VD och koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på engelska.

A telephone conference for investors, analysts and media will be held the same day at 11.00 CET. The report will be presented by CEO Per-Arne Andersson and CFO Mats Lundmark. The presentation will be held in English.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46 8 505 583 68

UK: +44 3 333 009 031

US: +1 6 467 224 956

Deltagarkod/Participation code/PIN-kod/Code: 49071935#

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på  www.svedbergsgroup.se innan telefonkonferensen.

The presentation will be available on www.svedbergsgroup.se before the conference starts.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.svedbergsgroup.se eller genom att klicka på: webbsändning

It is also possible to participate in the conference directly by link at  www.svedbergsgroup.se or by click on the following link: webcast

För mer information, vänligen kontakta/For more information please contact:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs,  Macro Design och Cassøe. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm och dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark.

Taggar: