Kommuniké från extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Idag, den 30 november 2016, hölls en extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”). Vid stämman var 68 procent av aktiekapitalet och 79 rösterna representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av förvärv av rörelsen i Macro International Aktiebolag

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag. Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016.

Entledigande av styrelseledamöter och val av två styrelseledamöter

Vid stämman beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att entlediga Sune Svedberg och Anna Svedberg som ordinarie styrelseledamöter samt valdes Anders Wassberg och Martin Svalstedt till nya styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 533026

Dalstorp den 30 november 2016

Styrelsen

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 15.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden. 

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar