Sofia Axelsson, VD och Koncernchef för Svedbergs lämnar bolaget

Report this content

Sofia Axelsson VD och Koncernchef för Svedbergs i Dalstorp AB lämnar bolaget. Hon tillträdde tjänsten hösten 2017.

Processen att söka hennes ersättare startas omgående och Sofia blir kvar som VD och koncernchef under en övergångsperiod.

”Sofia har uträttat mycket viktigt under året, inte minst strategiskt samt i bolagsstrukturen inklusive Macro Design. Vi har dock tillsammans kommit överens om att hon lämnar bolaget” säger Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB”.

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande,

telefon +46 734 27 08 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018 klockan 11.01 (CET).

Svedbergs startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar