Sune Svedberg tecknar avtal om försäljning av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) till Stena Adactum AB

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att ett avtal idag den 9 november 2016 har tecknats mellan huvudägaren Sune Svedberg och Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), avseende aktieöverlåtelse av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier. 

Fullföljandet av aktieöverlåtelsen från Sune Svedberg till Stena Adactum är villkorat av att Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), samt att förvärvet av Macros rörelse godkänns av Svedbergs aktieägare den 30 november 2016 på extra bolagsstämma. Båda affärerna är således villkorade av varandra.

Ytterligare information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse framgår av separat pressmeddelande den 7 november 2016.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 702 896876

Dalstorp den 9 november 2016

Styrelsen

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 16.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden. 

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar