Valberedningens förslag till styrelse för 2019

Report this content

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 25 april 2019 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås omval av Anders Wassberg som styrelsens ordförande.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på www.svedbergs.se

I valberedningen ingår:
Johan Wester, Stena Adactum, ordförande i valberedningen
Anders Wassberg, styrelsens ordförande 
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 25 april klockan 15 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp

För ytterligare information kontakta;

Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-02-27, kl. 08.30

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar