• news.cision.com/
  • Svefa/
  • Skåne i topp och Gotland i botten när Svefa sammanfattar skogsfastighetsprisernas utveckling 2020

Skåne i topp och Gotland i botten när Svefa sammanfattar skogsfastighetsprisernas utveckling 2020

Report this content

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 10 procent sedan 2018.

Även om prisutvecklingen överlag är positiv så finns det tecken på att trenden med ökande priser har mattats. På Gotland har priserna på skogsfastigheter de senaste tre åren stått still. Skåne och Östergötland är de län som har högst genomsnittlig prisnivå. Störst procentuell ökning ser vi i Skåne där prisutvecklingen för de senaste 12 månaderna uppgår till 8,2 procent.

2020 varit ett år där vi haft flera uppmärksammade stora skogsaffärer där större skogsinnehav sålts till riktigt höga priser. Coronapandemin har inneburit en lågräntemiljö och börsoron har drivit stora placerare att investera i större skogsobjekt. Parallellt med detta har de stora skogsbolagen fortsatt att uppvärdera sina skogsinnehav. Även marknaden för mindre skogsfastigheterna har påverkats positivt då Coronarestriktionerna innebar en ökad efterfrågan från ”hemestrande” privatpersoner” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk. 

Skogsfastighetsmarknaden har fått en god start 2021 och mycket talar för en fortsatt stark marknad. Däremot är dock marknaden för massa fortsatt svag” avslutar Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.
 

Den bifogade tabellen är fri för publicering i samband med artikel om pressmeddelandet och angivande av källa. 

Tabell över skogsfastighetsprisernas utveckling per 2020-12-31.

Tabell ver prisutvecklingen fr skogsfastigheter

För mer information om prisutvecklingen, på riksnivå såväl som i respektive län och kommentarer, vänligen kontakta:
Paul Nord, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, tel: 010-603 86 92
paul.nord@svefa.se

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på 18 kontor i landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 10 procent sedan 2018.
Twittra det här

Citat

2020 varit ett år där vi haft flera uppmärksammade stora skogsaffärer där större skogsinnehav sålts till riktigt höga priser. Coronapandemin har inneburit en lågräntemiljö och börsoron har drivit stora placerare att investera i större skogsobjekt. Parallellt med detta har de stora skogsbolagen fortsatt att uppvärdera sina skogsinnehav. Även marknaden för mindre skogsfastigheterna har påverkats positivt då Coronarestriktionerna innebar en ökad efterfrågan från ”hemestrande” privatpersoner
Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk
Skogsfastighetsmarknaden har fått en god start 2021 och mycket talar för en fortsatt stark marknad. Däremot är dock marknaden för massa fortsatt svag.
Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk