Baltic Sea Science Center på Skansen vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet!

Report this content

Baltic Sea Science Center på Skansen, ritat av Kawa Arkitektur genom Katarina Wahlström, är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet 2019. Priset delades ut på Betonggalan den 21 november på Stockholm Waterfront.

Vinnarmotivering lyder: 

I fem etage klättrar ett välkomnande kunskapscenter längs branten. Den geometriskt komplexa byggnaden möter på ett självklart sätt såväl natur- och kulturvärden som besökare. Tar fasta på de värden som redan fanns på platsen - skapade i betong i en sann lite brutal 60-talsanda. Exponerad betong, ute och inne, skapar sammanhang. Balans råder mellan stängda rum och öppna svävande ytor och byggnaden närmast förkroppsligar utmaningen att uppnå en attraktiv helhet. Här har arkitektens lyhörda känsla för betong skapat bestående värden för framtiden.

Svensk Betongs pris Helgjutet delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar. Priset är instiftat för att visa på möjligheterna att skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong. Genom att utnyttja den platsgjutna betongens alla möjligheter kan vi skapa vackra, funktionella och hållbara konstruktioner.

Tidigare vinnare är:

2017        Trafikplats Värtan. Pristagare Rundquist Arkitekter.                     

2015        Täby Cirkulationsplatser. Pristagare Rundquist Arkitekter.

2012         Kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen. Pristagare: Svenska Bostäder.

2010         Kvarteret Halssmycket. Pristagare: HSB och Förbo.

2008         Uppsala Konsert & Kongress. Pristagare: Henning Larsen Architects.

2007          Halmstads Stadsbibliotek. Pristagare: Schmidt Hammer och Lassen Kim Holst Jensen.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Prenumerera