Carina Edblad omvald som ordförande för Svensk Betong

När Svensk Betong höll sin stämma idag 11 april omvaldes Carina Eblad, VD Thomas Betong AB, som ordförande.

Som ny ledamot till styrelsen valdes Björn Koorem, VD LKAB Berg och betong AB. Övriga ledamöter i styrelsen är Stefan Ohlsson (Strängbetong AB), Gunilla Holmberg (Skanska Industrial Solutions AB), Jan Lagerstedt (Contiga AB), Anders Knutsson (Betongindustri AB), Ludwig Zetterström (Swerock AB) och Filip Sten (Abetong AB).

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media