Cord Siegel och Axel Hauschild vinner Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2018!

Det blev arkitekterna Cord Siegel och Axel Hauschild på Hauschild + Siegel architecture som vann Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2018. Det tillkännagavs vid prisutdelningen på Kulturhuset i Stockholm idag.
(Bild från prisutdelning fås på begäran)

Priset får de för Ohboy! en kombination av bostadshus och lägenhetshotell i Malmö. Juryn har bestått av arkitekterna Karolina Keyzer, OKK+, Joakim Lyth, Wingårdhs Arkitektkontor , Tina Saaby, Københavns kommune. Juryns motivering;

Med inlevelse, engagemang och tidigare erfarenhet av innovativa bostadsprojekt har H&S gått vidare och byggt kv. Ohboy i egen regi. Byggnaden ligger vid skateparken stapelbädden i Västra Hamnen i Malmö, ett område som tidigare varit otillgängligt eller uppfattats som osäkert.

Projektet utstrålar både enkelhet och extravagans, den rena betongen spelar huvudroll, men släpper samtidigt fram det individuella i varje enskilt boende. Både lägenheter och övriga gemensamma ytor som takterrass, gemensamhetslokal, gård, och cykelparkering visar på en omsorg och inlevelse i vardagsliv, gestaltning och utförande som är sällsynt i dagens svenska bostadsproduktion.

Projektet lyfts fram som ett välbehövligt gott exempel där ekonomi, material, byggbarhet och omsorgsfull planering, bidrar till både boendekvaliteter och stadslivet i smått och stort. Ibland kan krav på lokaler i bottenvåningen och strikta bullerregler till synes stå i konflikt med byggherrens intressen, men så är inte fallet här. Här bidrar lösningen till att gatulivet sätts i fokus med hjälp av bottenvåningens innovativa cykelmotell, där varje rum begåvats med cykel och en välkomnande grön planterad kantzon, som något suddar ut gränsen mellan privat och offentligt och bidrar till närvaro och trygghet i stadsrummet.

Övriga nominerade var Norra Tornen, Stockholm, genom arkitekterna Alex de Jong och Michel van de Kar, OMA, och Stora Sjöfallet 2, Stockholm, genom arkitekt Per Johanson, Joliark

Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab delas ut vartannat år och i år var det för 14:e gången.

Tidigare vinnare är:

2016                 Hauschild + Siegel architecture genom Cord Siegel och Axel Hauschild för bostadsrättsföreningen Ohoj i Malmö

2014                 Vera Arkitekter genom Tobias Nissen för Ture No8 i Stockholm

2012                 Wingårdhs Arkitektkontor genom Gert Wingårdh för Kungsholmsporten

2010                 Rosenbergs Arkitekter genom Inga Varg för Kvarteret Klassföreståndaren

2008                 Johan Celsing Arkitektkontor genom Johan Celsing och Ibb Berglund för Riksantikvarieämbetet/Riksutställningar i Visby

2006                 Johan Celsing Arkitektkontor genom Johan Celsing och Ibb Berglund för Skissernas Muséum i Lund, tillbyggnad

2004                 White arkitekter genom Bengt Svensson och Linda Mattsson för Kv Katsan, Stockholm

2002                 Utzon Arkitekter, Köpenhamn genom Kim Utzon för Dunkers kulturhus i Helsingborg.

2000                 Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter, Helsingborg genom Henrik Jais-Nielsen och Mats White för Institutionsbyggnad vid Växjö Universitet.

1998                 Nyréns Arkitektkontor, Stockholm genom Dag Cavallius, Snorre Lindqvist och Anders Pyk för Geovetenskapernas hus vid Stockholms Universitet i Frescati.

1996                 Delat pris. Curt Lignells Arkitektkontor, Göteborg genom Sten Samuelsson och Curt Lignell för en tillbyggd läktarsektion på idrotts-arenan Nya Ullevi i Göteborg, “VM-läktaren” och ArkitektMagasinet, Stockholm genom Lasse Vretblad för det nya höglagret vid Iggesunds Bruk i Hälsingland.                                                                                                                                                      

1994                 Arkitektlaget, Göteborg genom Carl-Erik Wikner för Wallenbergsalen vid Göteborgs universitet.

1992                 Rosenbergs Arkitekter, Stockholm genom Gustaf Rosenberg och Alessandro Ripellino för SE-Bankens kontorshus Bankhus 90, Rissne, Sundbyberg.

1990                 White arkitekter, Göteborg genom Mats Karlsson och Åke Johansson, för IBMs kontorshus Lilla Bommen, Göteborg.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media