Fortsatt ökad betongproduktion under 2020!

Report this content

Betongindikatorn för andra tertialet 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Uppskattad total betongproduktion i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019. Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt så hittills under 2020.

I betongindikatorn för 2020 ses hittills ingen effekt kopplad till pågående corona-situation. Istället är det fortsatt ökad betongproduktion men samtidigt är bedömningen framöver väldigt osäker. Allt fler signaler, bl.a. från Byggföretagen, pekar på en allt mer ökad risk för att projekt och investeringar skjuts på framtiden.

- Glädjande ser vi att också andra tertialet 2020 har fortsatt bra med ökad betongproduktion i Sverige, säger Malin Löfsjögård VD för Svensk Betong.

- Samtidigt så har corona-situationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig bra men det finns nu flera oroande signaler som behöver tas på allvar. Där risken nu ökar för att corona-pandemin också kommer att påverka även vår sektor fortsätter Malin Löfsjögård.

- Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigare lägga projekt och öka drift och underhåll. Återstarten av Sverige är viktigt för hela samhället där det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och infrastruktur, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

För ytterligare information kontakta Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, 076-128 75 17.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Taggar: