Klimatförbättrad betong redan idag – ny vägledning från Svensk Betong

Redan idag är det möjligt att reducera klimatpåverkan från betong för en rad olika konstruktioner. Betongbranschens har satt upp målsättningen att inom fem år nå halverad klimatpåverkan. En viktig del i arbetet är därför att öka användningen av klimatförbättrad betong och som ett led i det arbetet har Svensk Betong nu tagit fram en vägledning.

I vägledningen beskrivs hur betong kan klimatförbättras utifrån de förutsättningar och de betongkvaliteter som är vanliga inom betongbyggande idag. Användning av nya cementsorter ger redan idag generellt minskad klimatpåverkan jämfört med tidigare. Med klimatförbättrad betong kan ytterligare sänkningar göras – beroende på konstruktion kan ytterligare upp till 40 procents reduktion ske jämfört med en branschreferens som är vanlig idag. Klimatoptimering görs genom resurseffektiv konstruktion, rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra valda betongsorterna. Det uppnås genom aktiv samverkan mellan de olika aktörerna som beställare, konstruktör, betongleverantör och entreprenör.

-Vi ser att det finns ett behov av kunskapsuppbyggande och utbildning om vad som är möjligt att göra redan idag. Med framtagen vägledning för klimatförbättrad betong ger vi byggsektorns alla aktörer mer information och handfasta råd om möjligheterna att sänka klimatpåverkan från betong säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

-Sverige har behov av många nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Framtidsinvesteringar där betong spelar en viktig roll för genomförande och då ska vi redan nu se till att använda betong med såg låg klimatpåverkan som möjligt. Redan idag kan beställare göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar, avslutar Malin Löfsjögård.

Faktainformationen om klimatförbättrad betong samt Färdplan för klimatneutral betong finns att ladda ned på www.svenskbetong.se och www.betongarhallbart.se.

Direktlänk: https://www.svenskbetong.se/images/pdf/klimatforbattrad_betong_webb2.pdf

Svensk Betong har tillsammans med Betonginitiativet och inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram Färdplan för klimatneutral betong. Där vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. Där arbetet utgår från ett livscykelperspektiv.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera