Kraftigt ökad betongproduktion under 2016

Report this content

Den svenska betongbranschen går just nu på högvarv. En utveckling vi sett de senaste åren och som nu bekräftas av Svensk Betongs Betongindikator för 2016.

- Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt i hög takt även under 2016. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck, har välfyllda orderböcker och ser en fortsatt stark efterfrågan även 2017. Perioden januari till december 2016 uppskattas den totala produktion av betong i Sverige till drygt 5,8 miljoner kubikmeter vilket är cirka 13 procent mer än 2015 och den fortsatta prognosen för 2017 visar på en fortsatt hög efterfrågan på betong, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och tillägger

- Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfråga på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfråga på betong.

Boverket uppskattar att det fram till 2025 behövs byggas drygt 700 000 nya bostäder i Sverige. Sveriges Byggindustriers senaste byggprognos från december 2016 visar på en fortsatt het bostadsmarknad med ökad byggtakt från 2015 där det ser fortsatt ljust ut för 2017 även om takten kan mattas av något. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong och det kommer att innebära en fortsatt god efterfråga på betong de kommande åren i Sverige.

- Även om det framförallt är kategori Hus som går starkt med en ökning på cirka 17 procent jämfört med 2015 har vi sett en något ökad produktion inom Infrastruktur särskilt under hösten 2016. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos vänder de offentliga satsningarna på infrastruktur upp 2017 vilket ger förhoppning om större betongproduktion även inom infrastruktur, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

En ökning med 13 procent jämfört med 2015
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong