Låg prisutveckling för betong senaste fem åren!

De senaste fem åren ses en låg prisutveckling för betong när jämförelse görs av entreprenadindex för första tertialet 2013 och samma period 2018.

Första tertialet 2013 varierade entreprenadindex mellan 105-107 för fabriksbetong och 106-107 för betongvaror och motsvarande siffror för samma period 2018 var 110-111 både för fabriksbetong och betongvaror. Det ger en prisutveckling lägre än fem procent under femårsperioden samtidigt som vi sett en starkt växande konjunktur med bland annat löneökningar på 2-3 procent årligen. Detta är en betydligt lägre prisutveckling jämfört med flera andra byggmaterial och byggvaror under samma period.

- Kostnaderna för att bygga och för byggmaterial är viktiga frågeställningar som ofta är i fokus, inte minst av politiken. Trots en starkt växande byggkonjunktur ser vi en låg prisutveckling för betong de senaste fem åren. Det gör betong mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra byggmaterial och möjligheterna att bygga kostnadseffektivt med betong med lägre kostnader för slutkonsumenterna är stora, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
adj. professor KTH
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera