Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

Report this content

Vid Svensk Betongs stämma idag 22 april omvaldes Ludwig Zetterström (VD Swecem, representerar Swerock) som ordförande för Svensk Betong.

Jag tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm fram emot uppgiften att fortsätta leda Svensk Betong, säger Ludwig Zetterström

- Betongbranschen och Svensk Betongs medlemmar arbetar intensivt med den pågående klimatomställningen. Detta arbete fortgår i snabb takt och redan idag finns klimatförbättrad betong med upp till halverad klimatpåverkan. Tyvärr finns det fortfarande missuppfattningar och felaktigheter som beslutsfattare och politiker använder som argument att misskreditera vårt byggnadsmaterial. Så vi behöver fortsätta arbetet med att visa att detta vackra, beständiga, brandsäkra, värmelagrande och hållbara material är det mest lämpade byggnadsmaterialet idag och i framtiden, avslutar Ludwig Zetterström.

Vid stämman omvaldes också Anders Knutsson (Betongindustri AB), Gunilla Holmberg (Skanska Industrial Solutions AB) och Filip Sten (Abetong AB) som ledamöter.  I styrelsen finns sedan tidigare Joakim Bjelkstam (Thomas Betong AB), Jan Lagerstedt (Contiga AB), Stefan Ohlsson (Strängbetong AB) och Björn Koorem (LKAB Berg & Betong AB).

För mer information kontakta:

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera