Nomineringarna klara till Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab!

De tre nomineringarna till Svensk Betongs arkitekturpris prefab är nu utsedda av juryn! Någon av Horisont, Arrhov Frick eller Hauschild + Siegel, kommer att vinna det fina arkitekturpriset, men vem det blir vet bara juryn fram till den 1 juni då prisutdelningen sker.

Svensk Betongs Arkitekturpris delas ut för trettonde gången. I kriterierna för priset ska betongelementen ha bidragit till en hög arkitektonisk klass för byggnadsverket som helhet.

Här följer en beskrivning av de nominerade arkitekternas projekt:

Hammarby gård, Hus 2

Arkitekt: Arrhov Frick Arkitektkontor

Byggherre: Oscar Properties bygg

Hus 2 är en del av kvarteret Hammarby gård som ligger i Hammarby sjöstad. Projektet är resultatet av ett parallellt uppdrag utlyst av byggherren. Det förelåg strama förutsättningar; antal våningar, indragen övervåning och balkonger begränsade till byggnadens gårdssida.

De fysiska och ekonomiska ramarna gjorde det naturligt att utföra hela huset i prefabricerad betong, vilket visade sig vara ett mycket lyckat val. Allt från lägenhetsskiljande väggar till fasader är uppbyggda i prefabricerad betong.

Arkitekten förhåller sig på ett imponerande sätt konsekvent till ett strikt och precist koncept, både vad gäller planlösning, bärande element och fasaduttryck. Fasaderna är strama och fint komponerade. Det ligger en stor omtanke i de prefabricerade elementens indelning och dess uttrycksfulla yta. De få material som är valda; betong och stål samt entrépartier i trä, understryker den enkla och repetitiva idén.

De påhängda balkongerna i glas och galvaniserat stål på gårdssidan följer upp konceptet om en stram rytm och skapar en fin kontrast till gatusidans fasad.

Brf Ohoj

ARKITEKT och BYGGHERRE: Arkitekterna Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel

I Västra hamnen i Malmö ligger bostadsrättsföreningen Ohoj, med 10 etagelägenheter i en tydlig struktur, där plan och sektion sinnrikt interagerar och skapar dynamiska bostäder. Här samverkar det vertikala och det horisontella rummet med ljuset, som pressas in genom de noga avvägda öppningarna i yttermuren.

Arkitekterna, som också varit byggherrar, har arbetat med betongen på ett mycket medvetet sätt, med hela skalan från väggelement till detaljer. Materialet har bearbetats på ett skulpturalt och taktilt sätt, med robusta detaljer och en ärlighet där materialet tillåts artikulera sig i relation till det vardagliga livet.

Det inre livet samspelar med det yttre och låter ekologiska, ekonomiska och sociala frågor bilda en arkitektonisk komposition som relaterar till sin kontext på ett känsligt, egensinnigt och modigt sätt.

Metropol, Radisson Blu Hotel

Arkitekt: Horisont Arkitekter

Byggherre: Midroc Projects

Vid Konsul Perssons plats i Helsingborg ligger kvarteret Metropol, ett hotell, som avslutar den länge oavslutade platsen mot väster. Byggnaden har en enkel och självklar uppbyggnad; underst två våningar med hotellfoajé, restaurang samt kontor klädda med keramiska plattor. Över det fem våningar med 205 hotellrum.

Hotellrumsvåningarna har en stram och repetitiv fönstersättning i en yta av sammanflätade ljusa betongelement, där skarvarnas placering och utformning ger karaktär till fasaden. Betongelementen är infärgade vita och utförda med skarpa kanter och djupt liggande fönster.

Arkitekten har skickligt lyckats att med proportioner och detaljer ge den rationella hotellfasaden både rytm och skärpa.

På hotellets överbyggda innergård reser sig en utrymningstrappa, även den av prefabricerade betongelement. Trappan är mycket elegant med sitt smidesräcke och dess skärpa och detaljer länkar till byggnadens exteriör.

Juryn bestod i år av arkitekterna Petra Gipp, PETRA GIPP ARKITEKTUR Joakim Lyth, WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR Trine Amundsen, RAMP ARKITEKTER.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media