Ökad omsättning för betongbranschen!

Den svenska betongbranschen går just nu på högvarv. En utveckling vi sett de senaste åren och som nu bekräftas av ny sammanställning av Industrifakta på uppdrag av Svensk Betong. Sammanställningen visar att omsättningen för betongbranschen i Sverige ökat med ca 10 % från 22 mdkr för 2014 till 24 mdkr för 2015. Betongbranschen sysselsätter nu ca 7 000 personer exklusive betongarbetare anställda hos byggentreprenörerna. Betongföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet.

- Efterfrågan på betong i Sverige är just nu mycket hög. Våra medlemsföretag jobbar för högtryck och har välfyllda orderböcker. Därför är sammanställningen från Industrifakta inte förvånande och vi har även förhoppningar om fortsatt god utveckling framöver för våra medlemsföretag och betongbranschen som helhet, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och tillägger.

- Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfråga på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfråga på betong.

Boverket uppskattar att det fram till 2025 behövs byggas drygt 700 000 nya bostäder i Sverige. Sveriges Byggindustriers senaste byggprognos som släpptes idag visar på en fortsatt het bostadsmarknad med ökad byggtakt från 2015 som håller i sig även 2016. För 2017 ser det fortsatt ljust ut även om takten kan mattas av något. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong och det kommer att innebära en fortsatt god efterfråga på betong de kommande åren i Sverige.

- Betong är ett fantastiskt material med lång livslängd, kräver lite underhåll, tål fukt och brinner inte. Det vi bygger idag måste också klara framtidens klimat med klimatförändringar, klimatförändringar som med all sannolikhet kommer att påverka de byggnadsfysiska egenskaperna – och beständigheten hos de så kallade klimatskalen.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Betongbranschen ökar sin omsättning!
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong