Stor potential till fortsatt minskad klimatpåverkan för betong!

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svensk Betong studerat hur tidigare LCA-beräkningar för projekt Blå Jungfrun påverkas av användning av nya cement och/eller användning av betong där delar av cementklinker byts ut mot alternativa bindemedel. Beräkningar har även genomförts med och utan karbonatisering samt även beräkningar för att studera effekten av minskad materialmängd genom design-och materialoptimering.

Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL som gjort studien, beskriver resultaten som häpnadsväckande.

- Det här visar att det är fullt möjligt att få ner betongens klimatpåverkan, till och med halvera den med hjälp av teknik som redan finns idag. Det som behövs nu är att beställarna tar sitt ansvar, gör klimatprestanda till en betydande del av upphandlingen och på så sätt driver klimatarbetet framåt, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL.

Tidigare gjorda beräkningar av klimatpåverkan från projekt Blå Jungfrun har baserats på historiskt producerad cement. Denna studien visar att klimatpåverkan kan minskas betydligt genom användning av nya bindemedel med lägre andel cementklinker och optimering av betongens sammansättning och design.

- Studien som IVL nu gjort med nya beräkningar för projekt Blå Jungfrun bekräftar de sänkningar av klimatpåverkan som hittills nåtts samt visar på den potential som finns för ytterligare minskad klimatpåverkan för betong, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

- Redan idag är det möjligt att nå cirka 30 procent lägre klimatpåverkan för betong till husbyggnation vilket till exempel Riksbyggens projekt Viva är ett konkret exempel på. Arbetet fortsätter nu inom betongbranschen med att sänka klimatpåverkan från betong både på kort och lång sikte, där Svensk Betong inom kort kommer att återkomma med mer information om branschens arbete samt målsättningar för fortsatt minskad klimatpåverkan, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

För ytterligare information kontakta Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, 076-128 75 17.

Länk till rapporten: http://www.ivl.se/download/18.449b1e1115c7dca013adb1d/1498835896953/C%20250.pdf

Om Svensk Betong

Svensk Betong är branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Betongbranschen omsätter årligen ca 24 mdkr och sysselsätter cirka 7 000 personer. Mer information finns på www.svenskbetong.se.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera