• news.cision.com/
  • Svensk Betong/
  • Svensk Betong välkomnar regeringens uppdrag om långsiktigt perspektiv på försörjning av kalksten och cement i Sverige – men den akuta krisen behöver regeringen lösa nu!

Svensk Betong välkomnar regeringens uppdrag om långsiktigt perspektiv på försörjning av kalksten och cement i Sverige – men den akuta krisen behöver regeringen lösa nu!

Report this content

Regeringen meddelade igår att de ger ett uppdrag till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Detta för att säkerställa tillgången till kalksten, klinker och cement i Sverige. Regeringen konstaterar att kalksten är en basråvara som är nödvändig för Sveriges samhällsbyggande, näringsliv och infrastruktur. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2022. Tillväxtanalys ges ansvaret för att samordna uppdraget som ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt från Ramboll, SGU och Boverket,

-Vi välkomnar regeringens uppdrag om ett långsiktigt perspektiv, men vi befinner oss just nu i en akut situation där Cementas nuvarande tillstånd för kalkstensbrytning i Slite löper ut den 31 oktober. I likhet med den konsekvensanalys som vi presenterade redan i somras, konstaterar regeringen att den akuta cementkrisen inte kan lösas på ett kortsiktigt enkelt sätt genom exempelvis import. Regeringen behöver därför prioritera och skyndsamt se till att fatta beslut om en tillfällig förlängning av tillståndet för att bryta ur kvarvarande kalksten enligt den speciallag som tagits fram. Annars riskerar Sverige att ha en allvarlig cementbrist redan före årsskiftet, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

-Vi håller med regeringen om vikten av att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. Annars riskeras både samhällsutveckling och klimatomställningen. Fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige är också en viktig fråga ur säkerhets- och beredskapssynpunkt, säger Ludwig Zetterström, ordförande Svensk Betong.

-Svensk Betong och våra medlemmar är behjälpliga på alla sätt för att analysen ska bli ett så bra underlag som möjligt för regeringens framtida beslut, avslutar Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Prenumerera

Media

Media