Svensk Betong välkomnar Riksdagens beslut om kalkstensbrytning

Report this content

Riksdagen har idag beslutat att säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Vilket gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021 och gälla fram till 1 januari 2022. Förslaget begränsas till situationer då verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt.

Vi välkomnar dagens beslut från Riksdagen. Lagändringen ger nu regeringen möjlighet att besluta om en tillfällig förlängning av Cementas nuvarande tillstånd för att bryta ur kvarvarande kalksten. På så sätt kan ett akut byggstopp redan i höst undvikas, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

-Men lagändringen ger bara en tillfällig frist. Ytterligare politiska initiativ och besked behövs för att säkra kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige och Slite på lång sikt, annars riskerar vi att stå inför en cementkris redan under nästa höst, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Prenumerera

Media

Media