Nu tar byggplåten plats som miljösmart byggmaterial, med extra lång hållbarhet

Report this content

Vad är extra lång hållbarhet?
Svensk Byggplåt har det.

Svensk Byggplåt är branschorganisationen som representerar byggmaterial vilka har 100 års beständighet, är
100 % återvinningsbara och kan återbrukas på 100 sätt. Nu startar kampanjen ”Extra lång hållbarhet” som ska göra att fler får upp ögonen för den miljösmarta byggplåten och det oändliga kretslopp den rör sig i.

Bildtext: Kvarteret Dockan i Göteborg, med fasad av 93 % återvunnen aluminium, är ett av de projekt som kommer att uppmärksammas under hösten. Foto: Kalle Sanner, Arkitekt: White Arkitekter, Byggherre: Skanska Nya Hem

Strax före sommaren antog medlemsföretagen i Svensk Byggplåt en hållbarhetsförklaring, vilken tar ut riktningen för branschens gemensamma och fortsatta hållbarhetsarbete. Nu läggs fokus på de miljösmarta lösningar och produkter som finns, men även de som ska komma.

På hemsidan och i sociala medier kommer Svensk Byggplåt under hela hösten att lyfta fram byggplåtens styrkor med 100 års beständighet, 100 % återvinningsbarhet och 100 sätt att återbrukas. Det görs bland annat med ett nyutvecklat fasadsystem för återbrukade stål- och metallplåtar, svanenmärkt byggnad med tak och fasad i 93 % återvunnen aluminium och i samarbete med fastighetsägare och plåtslagare blir byggnaders långa liv ännu längre.

      Vi kommer även att ta mer plats i debatter och miljösamtal. Byggplåten har mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet, säger Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström.

Med kampanjen vill Svensk Byggplåt också uppmana fastighetsutvecklare, arkitekter, byggherrar och entreprenörer att våga ta nya grepp angående byggplåten.

      Vi vet att byggplåten tål såväl granskning som nya sätt att bearbetas, återbrukas och utmanas, uppmanar Johan Lindström.

Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll. 

Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.

Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Läs hela hållbarhetsförklaringen på svenskbyggplat.se

En byggplåtprodukt kan tjäna sitt syfte i 100 år. Därefter kan den återvinnas till 100 % eller återbrukas på 100 olika sätt, för att sedan återvinnas igen till 100 % och återbrukas på 100 nya sätt för att sedan… och så fortsätter det i oändlighet. Vi kallar det ”Extra lång hållbarhet”.

Tomas Skagerlind
Pressansvarig
073-074 83 60
press@svenskbyggplat.se
 
Johan Lindström
Ordförande
072-505 53 80
info@svenskbyggplat.se

Svensk Byggplåt är en branschorganisation med syfte att stärka och lyfta fram plåtens egenskaper och fördelar. Byggplåt är hållbart, energismart, kostnadseffektivt, innovativt och gränslöst. Läs mer på www.svenskbyggplat.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kommer även att ta mer plats i debatter och miljösamtal. Byggplåten har mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet.
Johan Lindström, ordförande Svensk Byggplåt
Vi vet att byggplåten tål såväl granskning som nya sätt att bearbetas, återbrukas och utmanas.
Johan Lindström, ordförande Svensk Byggplåt