Ny undersökning visar: Stål och metaller är ”hett” och hållbart enligt arkitekterna - 95 procent vill föreskriva byggnadsplåt oftare

En nyligen genomförd undersökning visar att Sveriges arkitekter vill se ett ökat användande av byggnadsplåt. 95 procent av de tillfrågade arkitekter vill föreskriva byggnadsplåt oftare och beskriver plåten som ett bra och intressant material. Hållbart, underhållsfritt och mycket uppskattat för möjligheterna till ett detaljrikt utförande.

Under våren har branschorganisationen Svensk Byggplåt låtit undersökningsföretaget Hubbr. research genomföra en telefonundersökning med intervjuer av 100 verksamma arkitekter från 50 olika arkitektbyråer runt om i landet.
 
Syftet med undersökningens var att ta reda på hur mycket Sveriges verksamma arkitekter vet om byggnadsplåt, vilken erfarenhet av och attityd till plåtmaterialen de har samt vilken information, inspiration, verktyg och kontakter de saknar och önskar.
 
Undersökningen visar att arkitekterna är mycket positiva till byggnadsplåt, det vill säga stål och metaller för tak och fasader. Hela 95 procent av de tillfrågade vill föreskriva byggnadsplåt oftare. 62 procent svarar att kunskapen om och inställningen till byggnadsplåt har förändrats till det mer positiva under de senaste 5 åren. Uppfattningen är också att det händer mycket inom plåtbranschen, att byggnadsplåten är ett aktuellt och hållbart material samt att det pågår en intressant utveckling i branschen.
 
Undersökningen visar också att arkitekternas största utmaningar med byggnadsplåt är kulörsättning, val av infästning, takavvattning och att få till detaljerna. För branchorganisationen Svensk Byggplåt och dess medlemsföretag tas beviset på det stora intresset emot med glädje och det pekar också på vad branschen behöver jobba vidare med.

– Vi är medvetna om att byggnadsplåten har en viktig del i en hållbar utveckling och det är glädjande att arkitekterna också har upptäckt det. Vårt uppdrag är att bli ännu bättre på att förse arkitekter med teknisk support och hitta givande samverkansprojekt där vi kan vidareutveckla såväl gestaltningsmöjligheter som miljösmarta funktioner, säger Johan Lindström, ordförande för Svensk Byggplåt.
 
Enligt arkitekternas egna önskemål kommer utökad information, inspiration och samlade kontakter att finnas på Svensk Byggplåts hemsida www.svenskbyggplat.se.

Tomas Skagerlind
Pressansvarig
073-074 83 60
press@svenskbyggplat.se
 
Johan Lindström
Ordförande
072-505 53 80
info@svenskbyggplat.se

Svensk Byggplåt är en branschorganisation med syfte att stärka och lyfta fram plåtens egenskaper och fördelar. Byggplåt är hållbart, energismart, kostnadseffektivt, innovativt och gränslöst. Läs mer på www.svenskbyggplat.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vårt uppdrag är att bli ännu bättre på att förse arkitekter med teknisk support och hitta givande samverkansprojekt där vi tillsammans kan utveckla såväl gestaltningsmöjligheter som miljövänliga funktioner.
Johan Lindström, ordförande för Svensk Byggplåt