PLÅTPRISET 2021 till Sandellsandberg Arkitekter för Synvillan

Report this content

Genial enkelhet, lekfullhet och modiga materialval var några av de berömmande orden från juryn när PLÅTPRISET delades ut tidigare idag under en digital livesändning. Mottagare av priset blev Sandellsandberg för naturboendet Synvillan.

Synvillan

 

Synvillan är ett minst sagt spektakulärt naturboende beläget i Eriksbergs Viltpark, där besökare tack vare byggnaden kan komma nära både djur och natur. Syftet med projektet var att knyta an till den lokala byggnadstraditionen som finns i Blekinge och samtidigt skapa ett modernt intryck. Det yttre resultatet blev därmed ett traditionellt vasstak och en fasad av rostfri, högreflekterande plåt som kamouflerar och ger en optisk illusion.
 

Juryns motivering:
Juryn imponeras av byggnadens geniala enkelhet, liksom dess lekfulla och mycket respektfulla förhållningssätt till omgivningen. Hållbarhetsfunktioner har integrerats på ett självklart sätt och exteriört briljerar byggnaden med träffsäkra och modiga materialval.

Priset mottogs av Thomas Sandell, Sandellsandberg arkitekter, som betonade de kontraster byggnaden bjuder på.
Plåten är ju byggnaden och så blev det kul att kombinera med det här vasstaket, det blev en väldigt fin kontrast. Det är dessutom en jättefin plats med ett fantastiskt läge, beskrev Thomas.

Förutom ära och berömmelse fick Sandellsandberg ta emot den specialutformade PLÅTPRIS-pokalen i koppar, signerad konstnären Marie Louise Kold samt ett plåtdiplom i samma rostfria material som Synvillans fasad.

Arkitektbyrå: Sandellsandberg arkitekter
Ansvarig arkitekt: Thomas Sandell
Byggnadens namn: Synvillan

Plats: Eriksberg Hotell & Safaripark, Trensum
Plåtmaterial: Rostfritt stål
Plåtslageriarbete/plåtmontage: PMB Sverige AB
Byggherre: Eriksberg Vilt & Natur
Byggentreprenad: PMB Sverige AB
 

PLÅTPRISET tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där metallfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

PLÅT21 är ett årligt återkommande arkitekturevent. I år genomfördes det som en digital livesändning. PLÅT21 arrangeras av flera större aktörer inom byggplåtbranschen; Aurubis, Bevego, Plannja, PREFA, Ruukki och SSAB.

Svensk Byggplåt är sponsor till PLÅTPRISET 2021.
 

Tomas Skagerlind
Pressansvarig
press@svenskbyggplat.se

Dokument & länkar

Citat

Plåten är ju byggnaden och så blev det kul att kombinera med det här vasstaket, det blev en väldigt fin kontrast. Det är dessutom en jättefin plats med ett fantastiskt läge.
Thomas Sandell, Sandellsandberg arkitekter